23.12.2021
0
4
0
100

Tim Tillson tarafından hazırlanmış bir indikatördür. Periyot ve A parametrelerini kullanır. Matriks içinde bu parametrelerin ön tanımlı değerleri 3 ve 0.7’dir. Üssel hareketli ortalamayı temel alan bir hesaplanma yöntemi vardır. Üssel hareketli ortalamanın yumuşatılması ile oluşturulmuş bir indikatördür. Daha çok çizgisinin renginin yeşile ve kırmızıya dönmesi AL – SAT sinyali olarak yorumlanır. Diğer hareketli ortalamalar gibi fiyatlarla kesişimi de kullanılabilir.

İndikatörü takip etmek istediğinizde grafik ekranının sağ tarafında bulunan Yükselen Düşen renkleri kullan butonuna tıklamanız gerekmektedir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class TMovRenkDegisimiStrategy : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min60)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(1)]
		public int Quantity;

		[Parameter(3)]
		public int TillsonPeriod;

		[Parameter(0.7)]
		public decimal TillsonA;

		TMOV tmov;

		public override void OnInit()
		{
			tmov = TMOVIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TillsonPeriod, TillsonA);
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);
		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
		{
			var barData = GetBarData();
			var RefTilson1 = Ref(tmov, -1);
			var RefTilson2 = Ref(tmov, -2);

			// Al - T3>REF(T3,-1) AND REF(T3,-1)<REF(T3,-2)
			if (tmov.CurrentValue>RefTilson1 && RefTilson1<RefTilson2)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, OrderSide.Buy);
				Debug("Alis emri gonderildi");
			}

			// Sat - T3<REF(T3,-1) AND REF(T3,-1)>REF(T3,-2)
			if (tmov.CurrentValue<RefTilson1 && RefTilson1>RefTilson2)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, Quantity, OrderSide.Sell);
				Debug("Satis emri gonderildi");
			}


		}
	}
}

0 Yorum