23.12.2021
0
4
0
100

MatriksIQ'da hazır formül pencereleri içerisinde bulunan İndikatör Sinyal ekranının stratejiye dönüştürülmüş halidir. Stratejide 6 adet indikatör bulunmaktadır. Bu indikatörler MOV, RSI, StochasticSlow, MACD, MOST ve CCI indikatörleridir. İndikatörlerin standart parametreleri kullanılmıştır fakat isteğe bağlı olarak bu parametreler değiştirilebilir.

Strateji Kısa Vade, Orta Vade ve Uzun Vade olacak şekilde incelenebilmektedir. Kısa Vade için 5Dk.lık, Orta Vade için 60 Dk.lık, Uzun Vade için ise Günlük periyot kullanılmaktadır.

Bu indikatörlerden 4 veya daha fazlası al durumunda iken strateji al konumunda, 4 veya daha fazlası sat durumunda iken ise strateji sat konumundadır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class IndikatorSinyalStrategy : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("GARAN")]
			public string Symbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;


		[Parameter(5)]
			public int MovPeriod1;

		[Parameter(MovMethod.E)]
			public MovMethod MovMovMethod1;

		[Parameter(22)]
			public int MovPeriod2;

		[Parameter(MovMethod.E)]
			public MovMethod MovMovMethod2;

		[Parameter(14)]
			public int RsiPeriod1;

		[Parameter(5)]
			public int StochasticslowPeriodK1;

		[Parameter(3)]
			public int StochasticslowPeriodD1;

		[Parameter(5)]
			public int StochasticslowPeriodSlowK1;

		[Parameter(MovMethod.E)]
			public MovMethod StochasticslowMovMethod1;

		[Parameter(26)]
			public int MacdLongPeriod1;

		[Parameter(12)]
			public int MacdShortPeriod1;

		[Parameter(9)]
			public int MacdTriggerPeriod1;

		[Parameter(3)]
			public int MostPeriod1;

		[Parameter(2)]
			public decimal MostPercentage1;

		[Parameter(MovMethod.E)]
			public MovMethod MostMovMethod1;

		[Parameter(14)]
			public int CciPeriod1;

		[Parameter(1)]
			public decimal OrderQuantity1;

		MOV mov;
		MOV mov2;
		RSI rsi;
		StochasticSlow stochasticSlow;
		MACD macd;
		MOST most;
		CCI cci;		public override void OnInit()
		{

			mov = MOVIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MovPeriod1, MovMovMethod1);
			mov2 = MOVIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MovPeriod2, MovMovMethod2);
			rsi = RSIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, RsiPeriod1);
			stochasticSlow = StochasticSlowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, StochasticslowPeriodK1, StochasticslowPeriodD1, StochasticslowPeriodSlowK1, StochasticslowMovMethod1);
			macd = MACDIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MacdLongPeriod1, MacdShortPeriod1, MacdTriggerPeriod1);
			most = MOSTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MostPeriod1, MostPercentage1, MostMovMethod1);
			cci = CCIIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, CciPeriod1);


			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{
			sayac.Add(0, 0);
			sayac.Add(1, 0);
			sayac.Add(2, 0);
			sayac.Add(3, 0);
			sayac.Add(4, 0);
			sayac.Add(5, 0);
		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		Dictionary<int, int> sayac = new Dictionary<int, int>();

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			sayac[0] = CrossAbove(mov, mov2, 0, 0) ? 1: CrossBelow(mov, mov2, 0, 0) ? -1:sayac[0];
			sayac[1] = CrossAbove(rsi, 30m, 0) ? 1:	CrossBelow(rsi, 70m, 0) ? -1:sayac[1];
			sayac[2] = CrossAbove(stochasticSlow, stochasticSlow, 1, 0) ? 1:CrossBelow(stochasticSlow, stochasticSlow, 1, 0) ? -1:sayac[2];
			sayac[3] = CrossAbove(macd, macd, 0, 1) ? 1: CrossBelow(macd, macd, 0, 1) ? -1: sayac[3];
			sayac[4] = CrossAbove(most, most, 1, 0) ? 1:  CrossBelow(most, most, 1, 0) ? -1:sayac[4];
			sayac[5] = CrossAbove(cci, -100m, 0) ? 1: CrossBelow(cci, 100m, 0) ? -1:sayac[5];

			var toplam = sayac.Values.Sum();
			Debug(toplam);

			if (toplam>0)
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
			}

			if (toplam<0)
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);
			}


		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
	}
}

0 Yorum