19.09.2022
4
0
51
0

Anıl Özekşi tarafından oluşturulan bu sistemde fırsatçı trend diye adlandırdığı OTT indikatörü kullanılan formülü ile, klasik olarak IF'li sistemi birleştirilmiştir.

Sistem al-sat / açığa sat-açık pozisyon kapama işlemlerini yapar.

Hem BIST hem kriptoda kullanılabilir.

Vadeli semboller ve spot sembollerde de kullanabilirsiniz.

Ayarlanabilir kaldıraç oranı vardır.

Ayarlanabilir zaman kontrolü vardır.


NOT: Parametreler örnek olarak verilmiştir. Lütfen optimizasyon yapmadan çalıştırmayınız.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
/*Bu şablondaki açığa satış yapısı Viop ve Futures piyasalarına uygundur.Stratejinin çift yönlü ilerlemesi istendiğinde AcigaSatisYapilsin seçeneğinin aktif edilmesi gerekir ( varsayılan aktif )Akşam seansında da oluşan sinyallerle emir gönderilmesi için AksamSeansiniDahilEt seçeneğinin aktif edilmesi gerekir ( varsayılan pasif )
Kripto piyasası 7/24 açık olduğu için bu seçeneğin aktif ya da pasif seçilmesi birşey değiştirmez.*** Stratejiye eklenen sentetik emirler tetiklendiğinde pozisyon sıfırlanıp ilk gelecek sinyale göre işleme girecektir.*/namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class FirsatciTrendOriginal : MatriksAlgo
	{
		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min5)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod1;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal OttOpt1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod1;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine1;

		[Parameter(40)]
			public int TottPeriod1;

		[Parameter(1)]
			public decimal TottOpt1;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod1;

		[Parameter(500)]
			public int SottPeriodK1;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodSlowK1;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod1;

		[Parameter(0.5)]
			public decimal SottOttOpt1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod1;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod1;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt1;

		[Parameter(10)]
			public int HottlottBarSayisi1;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod1;

		[Parameter(5)]
			public int HighesthighPeriod1;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod2;

		[Parameter(1.5)]
			public decimal OttOpt2;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod2;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine2;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod3;

		[Parameter(1.5)]
			public decimal OttOpt3;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod3;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine3;

		[Parameter(50)]
			public int TottPeriod2;

		[Parameter(1)]
			public decimal TottOpt2;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef2;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod2;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK2;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodSlowK2;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod2;

		[Parameter(0.5)]
			public decimal SottOttOpt2;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod2;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod2;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod2;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt2;

		[Parameter(10)]
			public int HottlottBarSayisi2;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod2;

		[Parameter(5)]
			public int HighesthighPeriod2;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod4;

		[Parameter(2.6)]
			public decimal OttOpt4;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod4;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine4;

		[Parameter(60)]
			public int TottPeriod3;

		[Parameter(1)]
			public decimal TottOpt3;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef3;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod3;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK3;

		[Parameter(250)]
			public int SottPeriodSlowK3;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod3;

		[Parameter(0.5)]
			public decimal SottOttOpt3;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod3;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod3;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod3;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt3;

		[Parameter(8)]
			public int HottlottBarSayisi3;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod3;

		[Parameter(5)]
			public int LowestlowPeriod1;

		[Parameter(60)]
			public int TottPeriod4;

		[Parameter(1.2)]
			public decimal TottOpt4;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef4;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod4;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK4;

		[Parameter(250)]
			public int SottPeriodSlowK4;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod4;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal SottOttOpt4;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod4;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod4;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod4;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt4;

		[Parameter(11)]
			public int HottlottBarSayisi4;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod4;

		[Parameter(10)]
			public int LowestlowPeriod2;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod5;

		[Parameter(2.6)]
			public decimal OttOpt5;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod5;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine5;

		[Parameter(60)]
			public int TottPeriod5;

		[Parameter(1.2)]
			public decimal TottOpt5;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef5;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod5;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK5;

		[Parameter(250)]
			public int SottPeriodSlowK5;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod5;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal SottOttOpt5;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod5;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod5;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod5;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt5;

		[Parameter(11)]
			public int HottlottBarSayisi5;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod5;

		[Parameter(10)]
			public int LowestlowPeriod3;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod6;

		[Parameter(2.6)]
			public decimal OttOpt6;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod6;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine6;

		[Parameter(60)]
			public int TottPeriod6;

		[Parameter(1.2)]
			public decimal TottOpt6;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef6;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod6;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK6;

		[Parameter(250)]
			public int SottPeriodSlowK6;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod6;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal SottOttOpt6;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod6;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod6;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod6;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt6;

		[Parameter(11)]
			public int HottlottBarSayisi6;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod6;

		[Parameter(10)]
			public int LowestlowPeriod4;

		[Parameter(2)]
			public int OttPeriod7;

		[Parameter(2.6)]
			public decimal OttOpt7;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod OttMovMethod7;

		[Parameter(true)]
			public bool OttSupportLine7;

		[Parameter(60)]
			public int TottPeriod7;

		[Parameter(1.2)]
			public decimal TottOpt7;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef7;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod7;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK7;

		[Parameter(250)]
			public int SottPeriodSlowK7;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod7;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal SottOttOpt7;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod7;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod7;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod7;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt7;

		[Parameter(11)]
			public int HottlottBarSayisi7;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod7;

		[Parameter(5)]
			public int HighesthighPeriod3;

		[Parameter(60)]
			public int TottPeriod8;

		[Parameter(1.2)]
			public decimal TottOpt8;

		[Parameter(0.001)]
			public decimal TottTwinOttCoef8;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod TottMovMethod8;

		[Parameter(200)]
			public int SottPeriodK8;

		[Parameter(250)]
			public int SottPeriodSlowK8;

		[Parameter(2)]
			public int SottOttPeriod8;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal SottOttOpt8;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottOttMethod8;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod SottStosKMethod8;

		[Parameter(2)]
			public int HottlottPeriod8;

		[Parameter(1.4)]
			public decimal HottlottOpt8;

		[Parameter(11)]
			public int HottlottBarSayisi8;

		[Parameter(MovMethod.VAR)]
			public MovMethod HottlottMovMethod8;

		[Parameter(5)]
			public int HighesthighPeriod4;		[Parameter(3)]
		public int Kaldirac;

		[Parameter(5)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(5)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(true)]
		public bool zamanK;

		// Gerekli zaman aralığı
		[Parameter("10:03:00")]
				public string Baslangic;

		[Parameter("17:58:00")]
				public string Bitis;

		public bool FX_ZamanindaMI(DateTime zaman)
		{
			var bas = TimeSpan.Parse(Baslangic);
			var bit = TimeSpan.Parse(Bitis);
			return (zaman.TimeOfDay >= bas && zaman.TimeOfDay <= bit);
		}

		OTT ott;
		TOTT tott;
		SOTT sott;
		MatriksIndicator HottLott;
		HighestHigh highestHigh;
		OTT ott2;
		TOTT tott2;
		SOTT sott2;
		MatriksIndicator HottLott2;
		HighestHigh highestHigh2;
		OTT ott3;
		TOTT tott3;
		SOTT sott3;
		MatriksIndicator HottLott3;
		LowestLow lowestLow;
		TOTT tott4;
		SOTT sott4;
		MatriksIndicator HottLott4;
		LowestLow lowestLow2;
		OTT ott4;
		OTT ott5;
		OTT ott6;
		TOTT tott5;
		SOTT sott5;
		MatriksIndicator HottLott5;
		LowestLow lowestLow3;
		TOTT tott6;
		SOTT sott6;
		MatriksIndicator HottLott6;
		LowestLow lowestLow4;
		OTT ott7;
		TOTT tott7;
		SOTT sott7;
		MatriksIndicator HottLott7;
		HighestHigh highestHigh3;
		TOTT tott8;
		SOTT sott8;
		MatriksIndicator HottLott8;
		HighestHigh highestHigh4;

		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			ott = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod1, OttOpt1, OttMovMethod1, OttSupportLine1);
			tott = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod1, TottOpt1, TottTwinOttCoef1, TottMovMethod1);
			sott = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK1, SottPeriodSlowK1, SottOttPeriod1, SottOttOpt1, SottOttMethod1, SottStosKMethod1);
			HottLott = new HottLott();

			HottLott.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod1);
			HottLott.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt1);
			HottLott.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi1);
			HottLott.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod1); RegisterUserIndicator(HottLott, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

			highestHigh = HighestHighIndicator(Symbol, SymbolPeriod, HighesthighPeriod1);
			ott2 = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod2, OttOpt2, OttMovMethod2, OttSupportLine2);
			tott2 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod2, TottOpt2, TottTwinOttCoef2, TottMovMethod2);
			sott2 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK2, SottPeriodSlowK2, SottOttPeriod2, SottOttOpt2, SottOttMethod2, SottStosKMethod2);

			HottLott2 = new HottLott();

			HottLott2.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod2);
			HottLott2.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt2);
			HottLott2.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi2);
			HottLott2.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod2); RegisterUserIndicator(HottLott2, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

			highestHigh2 = HighestHighIndicator(Symbol, SymbolPeriod, HighesthighPeriod2);

			ott3 = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod3, OttOpt3, OttMovMethod3, OttSupportLine3);
			tott3 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod3, TottOpt3, TottTwinOttCoef3, TottMovMethod3);
			sott3 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK3, SottPeriodSlowK3, SottOttPeriod3, SottOttOpt3, SottOttMethod3, SottStosKMethod3);
			HottLott3 = new HottLott();

			HottLott3.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod3);
			HottLott3.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt3);
			HottLott3.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi3);
			HottLott3.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod3); RegisterUserIndicator(HottLott3, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

			lowestLow = LowestLowIndicator(Symbol, SymbolPeriod, LowestlowPeriod1);
			tott4 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod4, TottOpt4, TottTwinOttCoef4, TottMovMethod4);
			sott4 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK4, SottPeriodSlowK4, SottOttPeriod4, SottOttOpt4, SottOttMethod4, SottStosKMethod4);
			HottLott4 = new HottLott();

			HottLott4.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod4);
			HottLott4.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt4);
			HottLott4.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi4);
			HottLott4.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod4); RegisterUserIndicator(HottLott4, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

			lowestLow2 = LowestLowIndicator(Symbol, SymbolPeriod, LowestlowPeriod2);
			ott4 = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod4, OttOpt4, OttMovMethod4, OttSupportLine4);

			ott5 = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod5, OttOpt5, OttMovMethod5, OttSupportLine5);

			ott6 = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod6, OttOpt6, OttMovMethod6, OttSupportLine6);

			tott5 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod5, TottOpt5, TottTwinOttCoef5, TottMovMethod5);
			sott5 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK5, SottPeriodSlowK5, SottOttPeriod5, SottOttOpt5, SottOttMethod5, SottStosKMethod5);
			HottLott5 = new HottLott();

			HottLott5.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod5);
			HottLott5.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt5);
			HottLott5.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi5);
			HottLott5.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod5); RegisterUserIndicator(HottLott5, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);

			lowestLow3 = LowestLowIndicator(Symbol, SymbolPeriod, LowestlowPeriod3);
			tott6 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod6, TottOpt6, TottTwinOttCoef6, TottMovMethod6);
			sott6 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK6, SottPeriodSlowK6, SottOttPeriod6, SottOttOpt6, SottOttMethod6, SottStosKMethod6);
			HottLott6 = new HottLott();

			HottLott6.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod6);
			HottLott6.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt6);
			HottLott6.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi6);
			HottLott6.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod6); RegisterUserIndicator(HottLott6, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);
			lowestLow4 = LowestLowIndicator(Symbol, SymbolPeriod, LowestlowPeriod4);
			ott7 = OTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, OttPeriod7, OttOpt7, OttMovMethod7, OttSupportLine7);
			tott7 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod7, TottOpt7, TottTwinOttCoef7, TottMovMethod7);
			sott7 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK7, SottPeriodSlowK7, SottOttPeriod7, SottOttOpt7, SottOttMethod7, SottStosKMethod7);
			HottLott7 = new HottLott();

			HottLott7.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod7);
			HottLott7.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt7);
			HottLott7.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi7);
			HottLott7.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod7); RegisterUserIndicator(HottLott7, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);
			highestHigh3 = HighestHighIndicator(Symbol, SymbolPeriod, HighesthighPeriod3);

			tott8 = TOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, TottPeriod8, TottOpt8, TottTwinOttCoef8, TottMovMethod8);
			sott8 = SOTTIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, SottPeriodK8, SottPeriodSlowK8, SottOttPeriod8, SottOttOpt8, SottOttMethod8, SottStosKMethod8);
			HottLott8 = new HottLott();

			HottLott8.SetIndicatorParameters("Period", HottlottPeriod8);
			HottLott8.SetIndicatorParameters("Opt", HottlottOpt8);
			HottLott8.SetIndicatorParameters("BarSayisi", HottlottBarSayisi8);
			HottLott8.SetIndicatorParameters("MovMethod", HottlottMovMethod8); RegisterUserIndicator(HottLott8, Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 5);
			highestHigh4 = HighestHighIndicator(Symbol, SymbolPeriod, HighesthighPeriod4);


	// Gerekli - Kaldıraç			
			SetLeverage(Symbol, Kaldirac); // kaldıraç oranı			
			SetLeverageType(Symbol, true); // kaldıraç tipi - true isolated, false cross
			// #Gerekli - Kaldıraç

			// Gerekli açığa satış
			WorkWithPermanentSignal(true);
			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			SendOrderSequentialForShort(true, Side.Sell);
			// #Gerekli açığa satış

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp
			
			}		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var zamanKontrolu = FX_ZamanindaMI(barData.BarData.Dtime);


			var barData1 = GetBarData(Symbol, SymbolPeriod);
			var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High);
			var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low);

			if (zamanKontrolu && zamanK || zamanK == false)
			{
				if (ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])
				{
					if (tott.Value[0][tott.CurrentIndex] > tott.Value[1][tott.CurrentIndex]
					&& sott.Value[0][sott.CurrentIndex] > sott.Value[1][sott.CurrentIndex]
					&& HottLott.Value[0][HottLott.CurrentIndex] < ohlcData1
					&& highestHigh.Value[0][highestHigh.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
					{
						FX_Al(Symbol, BuyOrderQuantity);
					}
				}
				else
				{
					if (ott2.Value[1][ott2.CurrentIndex] > (ott2.Value[0][ott2.CurrentIndex] + ott2.Value[0][ott2.CurrentIndex -100] - ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex -100] + ott2.Value[0][ott2.CurrentIndex - 100]) / 2
					&& tott2.Value[0][tott2.CurrentIndex] > tott2.Value[1][tott2.CurrentIndex]
					&& sott2.Value[0][sott2.CurrentIndex] > sott2.Value[1][sott2.CurrentIndex]
					&& HottLott2.Value[0][HottLott2.CurrentIndex] < ohlcData1
					&& highestHigh2.Value[0][highestHigh2.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
					{
						FX_Al(Symbol, BuyOrderQuantity);
					}
				}				if (ott4.Value[1][ott4.CurrentIndex] > ott4.Value[0][ott4.CurrentIndex])
				{
					if (tott3.Value[0][tott3.CurrentIndex] < tott3.Value[2][tott3.CurrentIndex]
					&& sott3.Value[0][sott3.CurrentIndex] < sott3.Value[1][sott3.CurrentIndex]
					&& HottLott3.Value[1][HottLott3.CurrentIndex] > ohlcData2
					&& lowestLow.Value[0][lowestLow.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
					{
						FX_Sat(Symbol, SellOrderQuantity);
					}
				}
				else
				{
					if (tott4.Value[0][tott4.CurrentIndex] < tott4.Value[2][tott4.CurrentIndex]
					&& sott4.Value[0][sott4.CurrentIndex] < sott4.Value[1][sott4.CurrentIndex]
					&& HottLott4.Value[1][HottLott4.CurrentIndex] > ohlcData2
					&& lowestLow2.Value[0][lowestLow2.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
					{
						FX_Sat(Symbol, SellOrderQuantity);
					}
				}

				if (ott5.Value[1][ott5.CurrentIndex] < ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex])
				{
					if (tott5.Value[0][tott5.CurrentIndex] < tott5.Value[2][tott5.CurrentIndex]
					&& sott5.Value[0][sott5.CurrentIndex] < sott5.Value[1][sott5.CurrentIndex]
					&& HottLott5.Value[1][HottLott5.CurrentIndex] > ohlcData2
					&& lowestLow3.Value[0][lowestLow3.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
					{
						FX_AcigaSatis(Symbol, SellOrderQuantity);
					}
				}
				else
				{
					if (ott5.Value[1][ott5.CurrentIndex] < (ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex] + ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex -100] - ott6.Value[0][ott6.CurrentIndex -100] + ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex - 100]) / 2
					&& tott6.Value[0][tott6.CurrentIndex] < tott6.Value[2][tott6.CurrentIndex]
					&& sott6.Value[0][sott6.CurrentIndex] < sott6.Value[1][sott6.CurrentIndex]
					&& HottLott6.Value[1][HottLott6.CurrentIndex] > ohlcData2
					&& lowestLow4.Value[0][lowestLow4.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
					{
						FX_AcigaSatis(Symbol, SellOrderQuantity);
					}
				}				if (ott7.Value[1][ott7.CurrentIndex] < ott7.Value[0][ott7.CurrentIndex])
				{
					if (tott7.Value[0][tott7.CurrentIndex] > tott7.Value[1][tott7.CurrentIndex]
					&& sott7.Value[0][sott7.CurrentIndex] > sott7.Value[1][sott7.CurrentIndex]
					&& HottLott7.Value[0][HottLott7.CurrentIndex] < ohlcData1
					&& highestHigh3.Value[0][highestHigh3.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
					{
						FX_AcikPozisyonKapat(Symbol, BuyOrderQuantity);
					}
				}
				else
				{
					if (tott8.Value[0][tott8.CurrentIndex] > tott8.Value[1][tott8.CurrentIndex]
					&& sott8.Value[0][sott8.CurrentIndex] > sott8.Value[1][sott8.CurrentIndex]
					&& HottLott8.Value[0][HottLott8.CurrentIndex] < ohlcData1
					&& highestHigh4.Value[0][highestHigh4.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
					{
						FX_AcikPozisyonKapat(Symbol, BuyOrderQuantity);
					}
				}
			}
		}
		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Sembol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
		public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
		public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnTimer()
		{
			// Gerekli - Timestamp
			var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

			if (tutt.Count() >0)
			{
				foreach (var deger in tutt)
				{
					LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

					if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
					{
						orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
						Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
					}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
					{
						orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Sembol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
						Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
					}

					deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
					deger.Value.AktifMI = false;
					timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
					timestampDict.Remove(deger.Key);

				}
			}
		}
		// #Gerekli - Timestamp

		// Gerekli açığa satış
		[Parameter(true)]
		public bool AcigaSatisYapilsin;		[Parameter(false)]
		public bool AksamSeansiniDahilEt;		public bool FX_Al(string sembol, decimal adet)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy && LastOrderSideForShort.Obj != Side.Sell)
			{
				LastOrderSide.Obj = Side.All;				SendMarketOrder(sembol, adet, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Al [ " + adet + " adet ]");
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}		public bool FX_Sat(string sembol, decimal adet)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell && LastOrderSideForShort.Obj != Side.Sell)
			{
				LastOrderSide.Obj = Side.All;				SendMarketOrder(sembol, adet, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Sat [ " + adet + " adet ]");
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}		public bool FX_AcigaSatis(string sembol, decimal adet)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSideForShort.Obj != Side.Sell && LastOrderSide.Obj != Side.Buy && AcigaSatisYapilsin)
			{
				LastOrderSide.Obj = Side.All;				SendMarketOrder(sembol, adet, OrderSide.Sell, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Açığa Sat[ " + adet + " adet ]");
				LastOrderSideForShort.Obj = Side.Sell;
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}		public bool FX_AcikPozisyonKapat(string sembol, decimal adet)
		{
			bool sonuc = false;
			if (LastOrderSideForShort.Obj != Side.Buy && LastOrderSide.Obj != Side.Buy && AcigaSatisYapilsin)
			{
				LastOrderSide.Obj = Side.All;				SendMarketOrder(sembol, adet, OrderSide.Buy, includeAfterSession:AksamSeansiniDahilEt);
				Debug("Açık Poz. Kapat [ " + adet + " adet ]");
				LastOrderSideForShort.Obj = Side.Buy;
				LastOrderSide.Obj = Side.Sell;
				sonuc = true;
			}
			return sonuc;
		}


		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			// Gerekli - Timestamp
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Sembol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}
		}
		// #Gerekli - Timestamp	

		public override void OnSyntheticOrderTriggered(SyntheticAlgoOrder sOrder)
		{
			if (sOrder.EnableOrderSending)
			{
				if (AcigaSatisYapilsin)
				{
					SendOrderSequential(true, Side.Buy);
					SendOrderSequentialForShort(true, Side.Sell);
				}				Debug("Sentetik emir tetiklendi");
			}
		}
		// #Gerekli açığa satış
	}
}

4 Yorum

merhaba,çok güzel olmuş ellerinize sağlık fakat parametleri hangı aralıklara arasında analiz yaptırmak lazım söyleyebilirseniz sevinirim

  • 19.09.2022 16:56
  • 0

https://www.algokutuphanesi.com/Sistem/Detay/Matriks/FIRSAT%C3%87ITREND%C4%B0FL%C4%B0S%C4%B0STEMANILBy linkteki dosyanın optimizasyon parametrelerini kullanabilirsiniz.

  • 23.09.2022 11:40
  • 0

Aşiyan Hanım merhaba, Burada Açığa satta Minör trend yok... Bize gönderdiğinizde de yok bu formül normal olarak hatalı bize göre.

  • 22.09.2022 18:44
  • 0

Merhaba, https://www.algokutuphanesi.com/Sistem/Detay/Matriks/FIRSAT%C3%87ITREND%C4%B0FL%C4%B0S%C4%B0STEMANILBy paylaştığım linkte bulunan formülle aynıdır. Bahsettiğiniz durum farklı ise mail yönlendirebilirsiniz.

  • 23.09.2022 11:39
  • 0