02.11.2022
1
5
0
100
 • Anıl Özekşi'nin OTT indikatörü ile oluşturduğu fırsatçı trend olarak adlandırılan formül ile klasik IF'li sistem birleştirilmiştir.
 • Sadece LONG işlem yapmaktadır.
 • Strateji BIST - VIOP - BINANCE (timestamp kontrollü) için uygundur.
 • ZamanKullanilsinMI parametresi EVET seçildiğinde zamana göre çalışmaktadır. Hayır seçildiğinde zamandan bağımsız olrak çalışmaktadır.
 • MAJOR trend parametresi bir kez girilmektedir.
 • kaldıraç,AyniEmirKacSeferGonderilsin ve KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin parametreleri sadece strateji Binance'de çalıştırıldığında geçerlidir.
 • parametreler 4 bölge olarak ayrılmıştır.


NOT: Parametreler örnek olarak verilmiştir. Lütfen optimizasyon yapmadan çalıştırmayınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Ott_Stock_HHVLLV_Hott_Lott_firsatciTrend_LONG : MatriksAlgo
	{
		/// <summary>
		/// Sadece LONG işlem yapmaktadır.
		/// Strateji BIST - VIOP - BINANCE (timestamp kontrollü) için uygundur.
		/// ZamanKullanilsinMI parametresi EVET seçildiğinde zamana göre çalışır. Hayır seçildiğinde zamandan bağımsız olrak çalışır.
		/// MAJOR trend parametresi bir kez girilmektedir.
		/// kaldıraç,AyniEmirKacSeferGonderilsin ve KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin parametreleri sadece strateji Binance'de çalıştırıldığında geçerlidir.
		/// 
		/// 										Parametre Girişleri 4 bölge olarak girilmektedir.
		/// 
		/// _________________________________/ LONG \________________________________________1.BÖLGE

		//if(MOV(C,15,VAR)>OTT(C,15,7),
		//MOV(C,25,VAR)>OTT(C,25,0.6)*(1+0.025) 
		//AND STOSK(300,150,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(300,150,33,VAR)+1000,2,0.4) 
		//AND H>OTT(HHV(H,16/2),2,0.4) 
		//AND H>REF(HHV(H,16),-1),
		/// _________________________________________________________________________________2.BÖLGE
		//MOV(C,15,VAR)>(OTT(C,15,3)+REF(OTT(C,15,3)-(OTT(C,15,7)-OTT(C,15,3)),-100))/2 AND 
		//MOV(C,15,VAR)>OTT(C,15,0.6)*(1+0.0006) 
		//AND STOSK(150,150,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(150,150,33,VAR)+1000,2,0.3) 
		//AND H>OTT(HHV(H,22/2),2,0.4) AND H>REF(HHV(H,22),-1)) 
		/// ____________________________/ LONG KAPAMA \_______________________________________3.BÖLGE

		//if(MOV(C,15,VAR)>OTT(C,15,7),
		//MOV(C,30,VAR)<OTT(C,30,0.6)*(1-0.025) 
		//AND STOSK(250,150,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(250,150,33,VAR)+1000,2,0.2) 
		//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4) 
		//AND L<REF(LLV(L,46),-1),
		/// __________________________________________________________________________________4.BÖLGE
		//MOV(C,15,VAR)<OTT(C,15,0.6)*(1-0.0008) 
		//AND STOSK(150,150,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(150,150,33,VAR)+1000,2,0.4)
		//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4) AND L<REF(LLV(L,46),-1)) 

		/// </summary>

		[SymbolParameter("EREGL")]
			public string Symbol1;
		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;
		/// _________________________________/ LONG \________________________________________1.BÖLGE

		// if(MOV(C,20,VAR)>OTT(C,20,7),

		[Parameter(15)]
			public int MajorTrend_OttPeriod;
		[Parameter(7)]
			public decimal MajorTrend_OttOPT;

		//MOV(C,40,VAR)>OTT(C,40,0.6)*(1+0.0004) 

		[Parameter(25)]
			public int MinorTrend_TottPeriod;
		[Parameter(0.6)]
			public decimal MinorTrend_TottOPT;
		[Parameter(0.025)]
			public decimal MinorTrend_TottTwinOttCoef;		//AND STOSK(300,200,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(300,200,33,VAR)+1000,2,0.4)
		[Parameter(300)]
			public int MinorTrend_SottPeriodK;

		[Parameter(150)]
			public int MinorTrend_SottPeriodSlowK;
		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend_SottOttPeriod;
		[Parameter(0.4)]
			public decimal MinorTrend_SottOttOPT;


		//AND H>OTT(HHV(H,16/2),2,0.4) 

		[Parameter(16)] // buraya yazılan periyot kod içerisinde 2 ye bölünür. --> 16/2 
			public int MinorTrend_HHV;
		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend_HOttPeriod;
		[Parameter(0.4)]
			public decimal MinorTrend_HOttOpt;

		//AND H>REF(HHV(H,16),-1),

		[Parameter(16)]
			public int MinorTrend_REFHHV;

		/// ______________________________________/ Fırsatçı Trend \___________________________________________2.BÖLGE

		//MOV(C,20,VAR)>(OTT(C,20,3)+REF(OTT(C,20,3)-(OTT(C,20,7)-OTT(C,20,3)),-100))/2 

		[Parameter(15)]
			public int FirsatciTrend_OttPeriod;
		[Parameter(3)]
			public decimal FirsatciTrend_OttOpt;

		//AND MOV(C,20,VAR)>OTT(C,20,0.6)*(1+0.0006)

		[Parameter(20)]
			public int MinorTrend2_TottPeriod;
		[Parameter(0.6)]
			public decimal MinorTrend2_TottOpt;
		[Parameter(0.0006)]
			public decimal MinorTrend2_TottTwinOttCoef;


		//AND STOSK(200,200,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(200,200,33,VAR)+1000,2,0.3)

		[Parameter(200)]
			public int MinorTrend2_SottPeriodK;
		[Parameter(200)]
			public int MinorTrend2_SottPeriodSlowK;
		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend2_SottOttPeriod;
		[Parameter(0.3)]
			public decimal MinorTrend2_SottOttOpt;


		//AND H>OTT(HHV(H,22/2),2,0.4) 


		[Parameter(22)]
			public int MinorTrend2_HHV;
		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend2_HOttPeriod;
		[Parameter(0.4)]
			public decimal MinorTrend2_HOttOpt;

		//AND H>REF(HHV(H,22),-1)) 

		[Parameter(22)]
			public int MinorTrend2_REFHHV;

		///												
		/// ____________________________/ LONG KAPAMA \_______________________________________3.BÖLGE

		// MOV(C,30,VAR)<OTT(C,30,0.6)*(1-0.0004) 

		[Parameter(30)]
			public int MinorTrend3_TottPeriod;
		[Parameter(0.6)]
			public decimal MinorTrend3_TottOpt;
		[Parameter(0.0004)]
			public decimal MinorTrend3_TottTwinOttCoef;


		//AND STOSK(250,200,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(250,200,33,VAR)+1000,2,0.2)

		[Parameter(250)]
			public int MinorTrend3_SottPeriodK;

		[Parameter(200)]
			public int MinorTrend3_SottPeriodSlowK;

		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend3_SottOttPeriod;

		[Parameter(0.2)]
			public decimal MinorTrend3_SottOttOpt;		//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4) 

		[Parameter(46)]
			public int MinorTrend3_LLV;

		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend3_LOttPeriod;

		[Parameter(0.4)]
			public decimal MinorTrend3_LOttOpt;

		// AND L<REF(LLV(L,46),-1),

		[Parameter(46)]
			public int MinorTrend3_REFLLV;
		/// __________________________________________________________________________________4.BÖLGE

		//MOV(C,20,VAR)<OTT(C,20,0.6)*(1-0.0008) 

		[Parameter(20)]
			public int MinorTrend4_TottPeriod;
		[Parameter(0.6)]
			public decimal MinorTrend4_TottOpt;
		[Parameter(0.0008)]
			public decimal MinorTrend4_TottTwinOttCoef;

		//AND STOSK(200,200,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(200,200,33,VAR)+1000,2,0.4)

		[Parameter(200)]
			public int MinorTrend4_SottPeriodK;

		[Parameter(200)]
			public int MinorTrend4_SottPeriodSlowK;

		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend4_SottOttPeriod;

		[Parameter(0.4)]
			public decimal MinorTrend4_SottOttOpt;


		//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4) 

		[Parameter(46)]
			public int MinorTrend4_LLV;

		[Parameter(2)]
			public int MinorTrend4_LOttPeriod;

		[Parameter(0.4)]
			public decimal MinorTrend4_LOttOpt;


		//AND L<REF(LLV(L,46),-1)) 

		[Parameter(46)]
			public int MinorTrend4_REFLLV;

		[Parameter(1)]
			public decimal OrderQuantity;

		OTT ott;
		TOTT tott;
		HighestHigh highestHigh;
		OTT ott2;
		HighestHigh highestHigh2;
		SOTT sott;
		OTT ott3;
		TOTT tott2;
		SOTT sott2;
		HighestHigh highestHigh3;
		OTT ott4;
		HighestHigh highestHigh4;
		TOTT tott3;
		SOTT sott3;
		LowestLow lowestLow;
		OTT ott5;
		LowestLow lowestLow2;
		TOTT tott4;
		SOTT sott4;
		LowestLow lowestLow3;
		OTT ott6;
		LowestLow lowestLow4;


		// Gerekli zaman aralığı

		public enum ZamanKullanilsinMI
		{
			EVET,
			HAYIR

		}

		[Parameter(ZamanKullanilsinMI.EVET)]
		public ZamanKullanilsinMI Zaman;

		public bool ZamanKontrol;

		[Parameter("10:03:00")]
		public string Baslangic;
		[Parameter("17:58:00")]
		public string Bitis;

		public bool FX_ZamanindaMI(DateTime zaman)
		{
			var bas = TimeSpan.Parse(Baslangic);
			var bit = TimeSpan.Parse(Bitis);
			return (zaman.TimeOfDay >= bas && zaman.TimeOfDay <= bit);
		}

		// # Gerekli zaman aralığı  
		[Parameter(3)]
		public int Kaldirac;

		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var ZamanKontrol = Zaman == ZamanKullanilsinMI.EVET ? FX_ZamanindaMI(barData.BarData.Dtime) == true? true:false: true;
			var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);
			var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High);
			var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low);

			// LONG
			if (ZamanKontrol && ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])
			{
				if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy
					&& tott.Value[0][tott.CurrentIndex] > tott.Value[1][tott.CurrentIndex]
					&& sott.Value[0][sott.CurrentIndex] > sott.Value[1][sott.CurrentIndex]
					&& ott2.Value[0][ott2.CurrentIndex] < ohlcData1
					&& highestHigh2.Value[0][highestHigh2.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
					Debug("****LONG ****");
				}
			}else if (ZamanKontrol && LastOrderSide.Obj != Side.Buy
					&& ott3.Value[1][ott3.CurrentIndex] > (ott3.Value[0][ott3.CurrentIndex] + ott3.Value[0][ott3.CurrentIndex -100] - ott.Value[0][ott.CurrentIndex -100] + ott3.Value[0][ott3.CurrentIndex - 100]) / 2
					&& tott2.Value[0][tott2.CurrentIndex] > tott2.Value[1][tott2.CurrentIndex]
					&& sott2.Value[0][sott2.CurrentIndex] > sott2.Value[1][sott2.CurrentIndex]
					&& ott4.Value[0][ott4.CurrentIndex] < ohlcData1
					&& highestHigh4.Value[0][highestHigh4.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
				Debug("****LONG ****");
			}


			// LONG KAPAT 
			if (ZamanKontrol && ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])
			{
				if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell
					&& tott3.Value[0][tott3.CurrentIndex] < tott3.Value[2][tott3.CurrentIndex]
					&& sott3.Value[0][sott3.CurrentIndex] < sott3.Value[1][sott3.CurrentIndex]
					&& ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex] > ohlcData2
					&& lowestLow2.Value[0][lowestLow2.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);
					Debug("****LONG KAPAMA ****");
				}
			}
			else if (ZamanKontrol && LastOrderSide.Obj != Side.Sell
					&& tott4.Value[0][tott4.CurrentIndex] < tott4.Value[2][tott4.CurrentIndex]
					&& sott4.Value[0][sott4.CurrentIndex] < sott4.Value[1][sott4.CurrentIndex]
					&& ott6.Value[0][ott6.CurrentIndex] > ohlcData2
					&& lowestLow4.Value[0][lowestLow4.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
			{
				SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);
				Debug("****LONG KAPAMA ****");

			}
		}

		public override void OnInit()
		{

			ott = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MajorTrend_OttPeriod, MajorTrend_OttOPT, MovMethod.VAR, true);
			tott = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend_TottPeriod, MinorTrend_TottOPT, MinorTrend_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
			highestHigh = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend_HHV / 2);
			ott2 = OTTIndicator(highestHigh, MinorTrend_HOttPeriod, MinorTrend_HOttOpt, MovMethod.VAR, true);
			highestHigh2 = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend_REFHHV);
			sott = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend_SottPeriodK, MinorTrend_SottPeriodSlowK, MinorTrend_SottOttPeriod, MinorTrend_SottOttOPT, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
			ott3 = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, FirsatciTrend_OttPeriod, FirsatciTrend_OttOpt, MovMethod.VAR, true);
			tott2 = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend2_TottPeriod, MinorTrend2_TottOpt, MinorTrend2_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
			sott2 = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend2_SottPeriodK, MinorTrend2_SottPeriodSlowK, MinorTrend2_SottOttPeriod, MinorTrend2_SottOttOpt, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
			highestHigh3 = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend2_HHV / 2);
			ott4 = OTTIndicator(highestHigh3, MinorTrend2_HOttPeriod, MinorTrend2_HOttOpt, MovMethod.VAR, true);
			highestHigh4 = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend2_REFHHV);
			tott3 = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend3_TottPeriod, MinorTrend3_TottOpt, MinorTrend3_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
			sott3 = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend3_SottPeriodK, MinorTrend3_SottPeriodSlowK, MinorTrend3_SottOttPeriod, MinorTrend3_SottOttOpt, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
			lowestLow = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend3_LLV / 2);
			ott5 = OTTIndicator(lowestLow, MinorTrend3_LOttPeriod, MinorTrend3_LOttOpt, MovMethod.VAR, true);
			lowestLow2 = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend3_REFLLV);
			tott4 = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend4_TottPeriod, MinorTrend4_TottOpt, MinorTrend4_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
			sott4 = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend4_SottPeriodK, MinorTrend4_SottPeriodSlowK, MinorTrend4_SottOttPeriod, MinorTrend4_SottOttOpt, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
			lowestLow3 = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend4_LLV / 2);
			ott6 = OTTIndicator(lowestLow3, MinorTrend4_LOttPeriod, MinorTrend4_LOttOpt, MovMethod.VAR, true);
			lowestLow4 = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend4_REFLLV);

			SendOrderSequential(true, Side.Buy);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			// Gerekli - Kaldıraç			
			SetLeverage(Symbol1, Kaldirac); // kaldıraç oranı			
			SetLeverageType(Symbol1, true); // kaldıraç tipi - true isolated, false cross
			// #Gerekli - Kaldıraç

			// Gerekli - Timestamp
			SetTimerInterval(1);
			// #Gerekli - Timestamp


		}

		// Gerekli - Timestamp
		public class OrderListTimestamp
		{
			public string ID;
			public string Symbol;
			public decimal Adet;
			public decimal Fiyat;
			public OrdType EmirTipi;
			public OrderSide orderSide;
			public string EmirYonu;
			public DateTime TetiklenmeZamani;
			public int Sayac;
			public bool AktifMI;
		}

		Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();

		[Parameter(3)]
		public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;

		[Parameter(10)]
		public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;

		string orderIDTimestamp = string.Empty;
		// #Gerekli - Timestamp

		public override void OnTimer()
		{
			// Gerekli - Timestamp
			var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);

			if (tutt.Count() >0)
			{
				foreach (var deger in tutt)
				{
					LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;

					if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
					{
						orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Symbol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
						Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
					}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
					{
						orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Symbol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
						Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
					}

					deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
					deger.Value.AktifMI = false;
					timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
					timestampDict.Remove(deger.Key);

				}
			}
			// #Gerekli - Timestamp
		}

		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
			// Gerekli - Timestamp
			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
			{
				if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
					Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
				}
			}

			if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
			{
				if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
				{
					OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
					orderList.ID = order.CliOrdID;
					orderList.Symbol = order.Symbol;
					orderList.Adet = order.OrderQty;
					orderList.Fiyat = order.Price;
					orderList.EmirTipi = order.OrdType;
					orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
					orderList.Sayac = 0;
					orderList.AktifMI = false;

					if (order.Side.Obj == Side.Buy)
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
						orderList.EmirYonu = "Alış";
					}else
					{
						orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
						orderList.EmirYonu = "Satış";
					}

					timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
				}

				if (order.Text.Contains("Timestamp"))
				{
					if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
					{
						if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
						{
							timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
							timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
							timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;

							Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
						}else
						{
							timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
							Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
						}
					}
				}
			}
			// #Gerekli - Timestamp		


		}
	}
}


1 Yorum

Aynı anda ayarları çalıştırdığı aynı parametreler ile çalıştırdığım aynı sistem farklı sonuçlar veriyor. Nedenini ogrenebilirmiyim

 • 19.03.2023 23:35
 • 0