23.03.2022
0
4
0
100

Alpha Trend indikatörü; Trend Magic indikatöründe ki bazı problemler üzerine , Trend Magic'ten türettiğim yeni bir göstergedir.Alpha Trend'in çözmeye çalıştığı problemler;

-Stoploss zararlarını minimuma indirgemek ve piyasadaki olumsuz haber akışına erken tepki vermek

-Daha kritik destek ve dirençlerin belirlenmesi

-Momentum,trend,hacim,iz süren stop ve volalite gibi birbiriyle uyumlu farklı göstergeleri bir araya getirerek anlamlı bir kombinasyon oluşturur

Bu amaçlarla Alpha Trend ;

-Piyasa koşullarında türetildiği Trend Magic gibi davranır ve çok fazla yanlış sinyal vermez.

-Ana Alpha Trend çizgisinden 2 bar ötelenmiş başka bir çizginin kesişimleri ile AL ve SAT sinyalleri üretir


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel;
using Matriks.Data.Identifiers;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public enum Momentum
	{
		MFI, RSI
	}
	//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
	//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
	[IndicatorInformationAttribute("AlphaTrend_IQ", IndicatorDrawingArea.OnDataSeries)]
	//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
		{
			"PrevAT(0,1,2)", "AlphaTrend_IQ(0,1,2)"
		})]

	public class AlphaTrend_IQ : MatriksIndicator
	{

		//Indicator opsiyon panelinde değerleri değiştirebildiğimiz parametreler. Int, Bool, Decimal ve Enum değerleri alabilir.Tüm değişken tiplerini DefaultValue ile tanımlarız. 
		[DefaultValue(1)]
			public decimal Coeff
		{
			get; set;
		}
		[DefaultValue(14)]
			public int Period
		{
			get; set;
		}
		[DefaultValue(Momentum.MFI)]
			public Momentum Momentum
		{
			get; set;
		}


		MFI mfi;

		RSI rsi;

		ATR atr;
		public sealed override void OnInit()
		{
			mfi = MFIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, Period);

			rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period);

			atr = ATRIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period);

		}

		/// <summary>
		/// Seçilen sembolün bardata'ları güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="currentBar">Güncellenen bardata'nın indexteki sırası</param>
		/// <param name="inputValue">Seçilen OHLC tipine göre gelen bardata'nın o anki değeri</param>
		/// <param name="barDateTime">Bardata'ya gelen güncelleme zamanı</param>
		public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
		{
			var L = Instrument.SymbolBarData.Low[currentBar];
			var H = Instrument.SymbolBarData.High[currentBar];
			if (currentBar < Period)
			{
				//SetLine fonksiyonu indikatördeki noktaları kuran fonksiyondur
				//Ilk paramatre indicatordeki hangi çizginin güncelleneceği bilgisidir.
				//Ikinci parametre güncellenecek çizginin hangi indexinin güncelleneceği bilgisidir.
				//Ucüncü parametre güncellenecek çizginin indexinin alacağı değerdir.
				SetLine(0, currentBar, 0);
				SetLine(1, currentBar, 0);
				return ;
			}

			var upT = L - atr.Value[0][CurrentIndex] * Coeff;
			var downT = H + atr.Value[0][CurrentIndex] * Coeff;
			decimal mom = 0;
			switch (Momentum)
			{
				case Momentum.MFI:
					mom = mfi.Value[0][CurrentIndex];
					break;
				case Momentum.RSI:
					mom = rsi.Value[0][CurrentIndex];
					break;
			}
			var PREV = Value[1][currentBar -1];
			var AlphaTrend_IQ = mom>50? (upT<PREV? PREV:upT) :(downT>PREV? PREV:downT);
			SetLine(0, currentBar, Value[1][currentBar -2]);
			SetLine(1, currentBar, AlphaTrend_IQ);

		}
	}
}

0 Yorum