18.03.2022
0
4
0
100

LAGUERRE RSI KIVANÇ ÖZBİLGİÇ TARAFINDAN UYARLANAN BİR GÜÇ GÖSTERGESİDİR 1 İLE 0 ARASINDA DEĞER ALMAKTADIR,


0.2 ÇİZGİSİNİ YUKARI KESMESİ ALIŞ 0.8 AŞAĞIYA KESMESİ SATIŞ OLARAK YORUMLANIR

İNDİKATÖR VE TARAMA OLARAK  FORMÜLLERİ AŞAĞIDADIRalpha:=input("Alpha Katsayisi",0,1,0.2);
L0:= alpha*c+(1-alpha)*PREV;
L1:=-(1-alpha)*L0 + Ref(L0,-1) + (1-alpha)*PREV;
L2:=-(1-alpha)*L1 + Ref(L1,-1) + (1-alpha)*PREV;
L3:=-(1-alpha)*L2 + Ref(L2,-1) + (1-alpha)*PREV;
cu:= If(L0>L1, L0-L1,0) + If(L1>L2, L1-L2,0) + If(L2>L3, L2-L3,0);
cd:= If(L0<L1, L1-L0,0) + If(L1<L2, L2-L1,0) + If(L2<L3, L3-L2,0);
temp:= If(cu+cd=0, -1,cu+cd);
If(temp=-1,0,cu/temp):.8:.2


AL (LRSI değerinin 0.2yi yukarı kesmesi)/ TARAMALAR İÇİN KULLANILABİLİR

alpha:=0.2;
L0:= alpha*c+(1-alpha)*PREV;
L1:=-(1-alpha)*L0 + Ref(L0,-1) + (1-alpha)*PREV;
L2:=-(1-alpha)*L1 + Ref(L1,-1) + (1-alpha)*PREV;
L3:=-(1-alpha)*L2 + Ref(L2,-1) + (1-alpha)*PREV;
cu:= If(L0>L1, L0-L1,0) + If(L1>L2, L1-L2,0) + If(L2>L3, L2-L3,0);
cd:= If(L0<L1, L1-L0,0) + If(L1<L2, L2-L1,0) + If(L2<L3, L3-L2,0);
temp:= If(cu+cd=0, -1,cu+cd);
K1:=If(temp=-1,0,cu/temp);
cross(k1,.2)SAT (LRSI değerinin 0.8i aşağı kesmesi)/ TARAMALAR İÇİN KULLANILABİLİR

alpha:=0.2;
L0:= alpha*c+(1-alpha)*PREV;
L1:=-(1-alpha)*L0 + Ref(L0,-1) + (1-alpha)*PREV;
L2:=-(1-alpha)*L1 + Ref(L1,-1) + (1-alpha)*PREV;
L3:=-(1-alpha)*L2 + Ref(L2,-1) + (1-alpha)*PREV;
cu:= If(L0>L1, L0-L1,0) + If(L1>L2, L1-L2,0) + If(L2>L3, L2-L3,0);
cd:= If(L0<L1, L1-L0,0) + If(L1<L2, L2-L1,0) + If(L2<L3, L3-L2,0);
temp:= If(cu+cd=0, -1,cu+cd);
K1:=If(temp=-1,0,cu/temp);
cross(.8,k1)


0 Yorum