21.10.2022
0
0
0
0

KIVANÇ ÖZBİLGİÇ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖSTERGENİN


EXPERT ADVİSOR UYGULAMASINA UYARLANMASIDIR,


RSI VE HAREKETLİ ORTALAMA KULLANILAN BU GÖSTERGEDE,


-0.5 İLE +0.5 NOKTALARI BAZ ALINIP BARLARI BOYAMA VE GRAFİK ALTINDA AL-SAT NOKTALARININ TESPİTİ VARDIR.


SİSTEMİN FORMÜLLERİ


TRENDLER İÇİN


AL


vALUE1:= 0.1*(rsi(C,5)-50);

vALUE2:= Mov(vALUE1,9,w);

IFISH:=(Exp(2*vALUE2)-1)/(Exp(2*vALUE2)+1);

IFISH>-0.5


SAT


vALUE1:= 0.1*(rsi(C,5)-50);

vALUE2:= Mov(vALUE1,9,w);

IFISH:=(Exp(2*vALUE2)-1)/(Exp(2*vALUE2)+1);

IFISH<0.5


ALARMLAR İÇİN


AL


vALUE1:= 0.1*(rsi(C,5)-50);

vALUE2:= Mov(vALUE1,9,w);

IFISH:=(Exp(2*vALUE2)-1)/(Exp(2*vALUE2)+1);

CROSS(IFISH,-0.5)


SAT


vALUE1:= 0.1*(rsi(C,5)-50);

vALUE2:= Mov(vALUE1,9,w);

IFISH:=(Exp(2*vALUE2)-1)/(Exp(2*vALUE2)+1);

CROSS(0.5,IFISH)


ŞEKLİNDEDİR
0 Yorum